volyn.ua, lutsk.ua & lt.ua
Передача повноважень
| Новини | Правила домену | Реєстрація та делегування | Контакти |

Угода № ____/______
про передачу адміністративних повноважень

Дана Угода про передачу адміністративних повноважень (далі - Угода) укладена та підписана в м. Луцьк __ листопада 2004 року року між: Громадянином України: - Біруком В'ячеславом Петровичем - діючим адміністратором публічного домену LUTSK.UA, який отримав ці повноваження від адміністратора домена верхнього рівня UA; (далі - Адміністратор), з однієї сторони, і Підприємством "Візор" (далі - Підприємство), юридичною особою по законодавству України в особі Директора Чухрія Степана Степановича, діючого на підставі Статуту, з другої сторони. Адміністратор та Підприємство далі по тексту цієї Угоди разом іменуються як Сторони, а кожен зокрема як Сторона.

1. На умовах, передбачених цією Угодою, Адміністратор передає, а Підприємство приймає на себе права та зобов'язання по адмініструванню публічного домену LUTSK.UA в об'ємі, обговореному пунктами 2, 3 даної Угоди.

2. Адміністратор передає, а Підприємство приймає на себе зобов'язання по адмініструванню публічного домену LUTSK.UA:

2.1. розробка, втілення та виконання Правил делегування і адміністрування доменів LUTSK.UA;

2.2. прийняття рішень про делегування доменних імен в публічному домені LUTSK.UA., а також зобов'язання по здійсненню всіх необхідних для делегування адміністративних і технічних дій;

2.3. інші зобов'язання, пов'язанні з адмініструванням і технічним супроводом доменних імен в публічному домені LUTSK.UA.

3. В цілях забезпечення відповідних умов для виконання Підприємством зобов'язань, передбачених пунктом 2 даної Угоди, Адміністратор передає Підприємству наступні права:

3.1. право представляти Адміністратора у відносинах з органами державної влади та управління України, а також у відносинах з спільнотою користувачів інтернета з питань адміністрування публічного домена LUTSK.UA;

3.2. право від свого імені і на cвій розсуд укладати угоди з третіми особами, спрямовані на виконання Підприємством зобов'язань, передбачених пунктом 2 даної Угоди;

3.3. право отримувати від третіх осіб відшкодування затрат Підприємства, пов'язаних із діями, необхідними для виконання зобов'язань, передбачених пунктом 2 даної Угоди.

4. Якщо інше не передбачено додатковими угодами Сторін, всі права, не передані Адміністратором Підприємству по даній Угоді (включаючи право відмови третіх осіб від виконання зобов'язань по делегуванню, адмініструванню і технічному супроводу доменних імен в публічному домені LUTSK.UA, а також право передачі таких зобов'язань третім особам в будь-який спосіб) Підприємству не передаються і залишаються за Адміністратором.

5. При виконанні зобов'язань, передбачених пунктом 2 даної Угоди, Підприємство зобов'язане неухильно дотримуватися правил ICANN та Правил домену .UA;

6. Дана Угода вступає в силу з дати її підписання Сторонами і діє до підписання Угоди про передачу адміністративних повноважень адміністратором домену верхнього рівня.

7. Дія даної Угоди в будь-який момент може бути зупинена за згодою Сторін.

8.Всі зміни і доповнення до даної Угоди оформляються додатковими угодами Сторін і з дати їх підписання являються невід'ємними частинами даної Угоди.

Підписи сторін
 Copyright 2006-2015. Адміністратор доменів lutsk.ua та volyn.ua           Розробка: Веб-студія "Терен"